Sieć współpracy i samokształcenia dla kadry SCWEW i szkół ogólnodostępnych oraz osób spoza projektu:

Kolejną wypracowaną wartością Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy jest utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia, która będzie nie tylko formą wsparcia wszystkich osób zaangażowanych, ale możliwością pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Wspomaganie to będzie polegało m.in. na : organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w szczególności przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy. Jak wiadomo efekt organizacyjny osiągnięty przez każdego członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami jest większy, niż efekt możliwy do osiągnięcia w działaniu indywidualnym

Sieć jako społeczność ucząca się

 • zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się,
 • uczenie się zespołowo – z innymi i od innych,
 • uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się,
 • uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki,
 • uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów,
 • korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.

 

Cele sieci

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

 

Działalność Sieci współpracy i samokształcenia to :

 • Międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami i doświadczeniem
 • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
 • Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
 • Podnoszenie kompetencji uczestników zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne w radzeniu sobie z zadaniami zawodowymi w kontekście danego tematu.
 • Tworzenie rozwiązań wspólne wypracowanie strategii działania, narzędzi, scenariuszy, materiałów i wskazówek, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych, albo rozwiązywania danego problemu na poziomie całej szkoły.
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

 

Pracą sieci współpracy i samokształcenia kieruje jej koordynator.

 

Formy pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspierające samodzielną aktywność uczestników:

 • Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk – rozbudowana prezentacja „dobrych praktyk” przez wybranych uczestników, wymiana „dobrych praktyk” w małych grupach i prezentacja podsumowania na forum, sesja plakatowa, dyskusja grupowa.
 • Zespołowe wypracowanie rozwiązań – zdefiniowanie problemu, pogłębienie rozumienia i ewentualne przeformułowanie problemu, generowanie rozwiązań, analiza rozwiązań, planowanie wdrożenia.
 • Action learning – „uczenie poprzez działanie”, skupienie na konkretnym, autentycznym przykładzie pochodzącym z praktyki zawodowej, forma pracy wykorzystująca zadawanie pytań, pogłębioną refleksję i dialog.
 • Organizacja lekcji pokazowych – symulacja, obserwacja sytuacji rzeczywistej.
 • Wykład – mocne strony: efektywność przekazu, uczenie dużych grup, przewidywalność i kontrolowanie czasu;
 • Szkolenie – mocne strony: całościowy rozwój kompetencji, aktywizujący charakter, atrakcyjność i integracja;
 • Doradztwo grupowe – mocne strony: koncentracja na konkretnych problemach, sprawdzone rozwiązania, wsparcie ze strony autorytetu.

 

Gorąco zachęcamy do dzielenia się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

      Krzysztof Nowaczyk

Skip to content