Konferencje poświęcone tematyce SCWEW w Polsce

Konferencja - "Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich."

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 19.05.2023.

Konferencja - "Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości."

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 22.11.2022.

W auli Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”. Podzielona została na 3 części: Wystąpienia plenarne, Panel dyskusyjny i Warsztaty tematyczne dla uczestników konferencji. W powyższym wydarzeniu aktywnie uczestniczyła kadra bydgoskiego SCWEW. Ponadto dwie nasze ekspertki J. Wierzbińska i A. Bonisławska poprowadziły warsztaty pad nazwą: Praca z grupą zróżnicowaną – studia przypadków. Po wysłuchaniu wystąpień profesorów wielu polskich uczelni wyższych np. „Edukacja włączająca jako fundament niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami” dr Moniki Zimy – Pariaszewskiej APS Warszawa czy „Edukacja włączająca jako element kultury Szkoły dla wszystkich” – prof. Dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik UŁ Łódź/UKW Bydgoszcz, ogromne wrażenie wywarła na nas dyskusja na temat edukacji włączającej w doświadczeniu osób niepełnosprawnych, ich rodziców i ekspertów. W Konferencji oprócz SCWEW Bydgoszcz, uczestniczyła także p. Maria Kaźmierczak ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ORE Warszawa.

Konferencja - "Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej."

Warszawa, 12-13.07.2022.

W konferencji tej brały udział osoby reprezentujące SCWEW w Bydgoszczy – lider SCWEW, koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej 66 i Szkoły Branżowej nr 5 oraz pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 66.

Skip to content