Tematyka i terminy spotkań:

Praca w grupie zróżnicowanej- analiza przypadku

8.12. 2022 – Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne

29.08.2022 – Spotkanie w ramach sieci współpracy – prowadząca pani Beata Kujawa-Tobolska

Problematyka funkcjonowania dzieci z niedosłuchem i głuchych

14.06.2022 Inauguracyjne spotkanie „Sieci współpracy i samokształcenia”

Skip to content